Ændringer vedrørende Diners Club kortindløsning

Hvad skal vi gøre for at vores Dines Club samarbejdsaftale fortsætter, så vi også fremover kan servicerer vores kunder (kortholder) i vores forretning?

Svar:

Langt de fleste forretninger, skal ikke foretage sig noget.

Hvis du har en samarbejdsaftale med Diners Club og samtidig en Nets aftale med et Dankort forretningsnummer, også kaldt TOF nummer, så sker overførelsen til Nets Danmark A/S automatisk. - Fra den 7. maj 2019, vil Diners Club samarbejdsaftalen overgå til Nets Danmark A/S og derved forsætte som hidtil.

Hjalp denne information dig?
Vi har tegnet en Diners Club samarbejdsaftale med Diners Club Nordic/Danmark, hvorfor skal den overgå til Nets Danmark A/S?

Svar:

SEB Kort Bank, som ejer Diners Club Nordic/Danmark har besluttet at stoppe kortindløsningen af Diners Club/Discover i Norden, derfor har Diners Club Nordic AB lavet en aftale med Nets Danmark A/S om at overtage kortindløsningen i Norden.

Hjalp denne information dig?
Vi har en samarbejdsaftale med Diners Club, men har ikke en Nets aftale vedrørende Dankort indløsning.

Svar:

Diners Club samarbejdsaftalen kan ikke automatisk overføres til Nets Danmark A/S og ophører derfor pr. 31. maj 2019.

For ny Diners Club samarbejdsaftale kontaktes Nets Danmark A/S via Support alle hverdage 8-17 på telefon: +45 44 89 24 80 eller via Nets Danmarks hjemmeside.

Hjalp denne information dig?
Vi har allerede en samarbejdsaftale med Diners Club og ønsker at åbne et ny forretningssted. Hvem skal vi kontakte?

Svar:

Fra den 7.maj 2019, kontaktes Nets Danmark A/S via Support alle hverdage 8-17 på telefon: +45 44 89 24 80 eller via Nets Danmarks hjemmeside.

Hjalp denne information dig?
Skal der ændres noget i vores terminaler, når Diners Club samarbejdsaftalen overgår til Nets?

Svar:

Nej – Hvis du har en samarbejdsaftale med Diners Club og samtidig en Nets aftale med et Dankort forretningsnummer, også kaldt TOF Nummer, så sker opdateringen af din terminal automatisk.

Hjalp denne information dig?
Vil vores Dines Club samarbejdsaftale forsætte med de samme betingelser, når aftalen overgår til Nets Danmark A/S?

Svar:

Ja, samarbejdsaftalen fortsætter med de samme betingelser som hidtil.

Hjalp denne information dig?
Hvorfor bør vi fortsat have en Diners Club samarbejdsaftale?

Svar:

Diners Club/Discover er et internationalt varemærke og betalingsnetværk og ved at indgå en indløsningsaftale med Diners Club, får din forretning adgang til internationalt rejsende med Diners Club/Discover kreditkort – www.dinersclub.com. Fortsætte du med at modtage Diners Club kort, får du samtidig adgang til at modtage betalinger fra Discover Global Network (DGN). Discover® Global Network har over 105 millioner kortholdere fra hele verden – blandt andet: Discover® Card udstedt i USA, Diners Club International® Card som udstedes i over 55 lande.

Hjalp denne information dig?
Hvordan får vi udbetalt vores tilgodehavende, når Diners Club samarbejdsaftalen overgår til Nets Danmark A/S?

Svar:

For transaktioner/køb frem til den 7. maj 2019 vil alle udbetalinger som hidtil blive udført af Dines Club. For transaktioner/køb efter den 7. maj 2019 vil udbetalinger ske fra Nets Danmark A/S.

Hjalp denne information dig?
Kan vi stadig logge ind på Diners Clubs Online tjeneste eService, når Diners Club aftalen overgår til Nets Danmark A/S?

Svar:

Ja, eService lukkes ikke, så alle transaktioner/køb foretaget før 7. maj 2019, kan findes i eService. Find eService på: www.dinersclub.dk / LOG IND / eService.

Har du problemer med at logge ind på eService, så kontakt ForretningsService via forretningsservice@dinersclub.dk

Hjalp denne information dig?
Får vi stadig tilsendt Diners Club Betalingsopgørelser, som krypteret PDF dokument via e-mail, når Diners Club samarbejdsaftalen overgår til Nets Danmark A/S?

Svar:

For transaktioner/køb foretaget før 7. maj 2019 vil I som hidtil fortsat modtage Diners Club Betalingsopgørelse som PDF - kræver at der lavet en aftale om modtagelse af PDF før 7. maj 2019. For transaktioner/køb foretaget fra 7. maj 2019 – Kontakt Nets Danmark A/S for information.

Hjalp denne information dig?
Vi ønsker ikke at bliver overført til Nets, men vi vil gerne fortsætte med at kunne servicerer vores kunder med Diners Club kreditkort. Kan vi bruge en anden Diners Club indløser?

Svar:

Der findes andre muligheder for Diners Club kortindløsning, men vi anbefaler Nets Danmark A/S. For yderligere information om andre Diners Club kortindløsere, kan du på Diners Clubs Internationals hjemmeside dinersclub.com se hvilke muligheder der findes.

Hjalp denne information dig?
Hvordan opsiger vi vores Dines Club samarbejdsaftale?

Svar:

Kontakte Nets Danmark A/S via Support alle hverdage 8-17 på telefon: +45 44 89 24 80 eller via Nets Danmarks hjemmeside.

Hjalp denne information dig?
Hvordan kontakter vi Nets?

Svar:

Nets Danmark A/S - Kundeservice:
Support alle hverdage 8-17 på telefon: +45 44 89 24 80 eller via Nets Danmarks hjemmeside.

Hjalp denne information dig?
Hvorfor skifter Diners Club Nordic/Danmark navn til SEB Kort Bank?

Svar:

Vi har gennemført en fusion - Diners Club Nordic AB var et helejet datter selskab til SEB Kort Bank AB. Derfor har vi, som din samarbejdspartner, skiftet navn til SEB Kort Bank. Fusionen er foretaget den 1. februar 2019. Vi har samme kontaktdata og adresse, som hidtil. På vores hjemmeside kan du finde mere information om SEB Kort Bank og om dine rettigheder.

Hjalp denne information dig?
Sker der nogen ændringer for produktet rejsekonto?

Svar:

Samarbejdsaftalen vedrørende rejsekonto fortsætter uden ændringer og vil fremover kun omhandle rejsekonto alene. Hvis I også har en samarbejdsaftale med Diners Club kortindløsning, kontaktes Nets Danmark A/S for at indgå en ny aftale for indløsning af Diners Club/Discover kreditkort.

Hjalp denne information dig?