Du kan enten kontakte os for mere information eller udfylde ansøgningsskemaet og sende det til:

I henhold til lov om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (Money Laundering Act) er vi forpligtet til at indhente oplysninger om firmaets ejer struktur og reelle ejer. Vi behøver desuden information om hvorvidt den reelle ejer er en politisk eksponeret person (PEP). Vi anbefaler derfor at du har information om ejer struktur og reelle ejer til rådighed, for at fuldføre ansøgningen.

Rejsekonto TAC
C/O SEB Kort Bank AB, Danmark
Bernstoffsgade 50
Dk – 1577 København V