Pr. 1. september 2017

Årlig pris Rejsekonto standard 850 kr.
Årlig pris Rejsekonto udvidet Specialaftale
Årlig pris for udvidet betalingsfrist pr. konto 500 kr.
Fakturagebyr (papirbaseret eller elektronisk) 0 kr.
Fakturagebyr pr. faktura ved fakturering ugentligt eller hver 14. dag 50 kr.
Fakturagebyr pr. faktura hvis der skal leveres både papirbaseret og elektronisk faktura 50 kr.
Kopi af faktura (aktuel måned) 25 kr.
Kopi af faktura mindre end 12 mdr. efter oprindelig udstedelsedato 100 kr.
Kopi af faktura mere end 12 mdr. efter oprindelig udstedelsedato 350 kr.
Kopi af transaktionsnota 75 kr.
 
Morarenter pr. måned 2%
Påkravsgebyr 1. gang 100 kr.
Påkravsgebyr 2. gang 150 kr.
Påkravsgebyr 3. gang 300 kr.
Inkassoadvis 400 kr.
Inddrivelsesgebyr 600 kr.
Valutakurstillæg 2 %

Ved transaktioner modtaget i anden valuta end DKK:
Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes SEB Avista salgskursen som referencekurs for Rejsekonti der føres i DKK. For Rejsekonti der føres i anden valuta, jf. kontobestemmelsernes pkt. 2.6.2, anvendes SEB Avista købskursen som referencekurs *. Undtagelser kan forekomme.

*)Referencekursen for den islandske krone ISK er den islandske nationalbanks valutakurs (gennemsnitskurs) fra bankdagen før bogføringsdagen. Den islandske nationalbank angiver kursen med udgangspunkt i antal ISK, derfor skal den publicerede kurs omregnes til kurs i forhold til antal DKK ved at gøre følgende : 1/kurs.

Kursen, der er angivet på dit kontoudtog, inkluderer et valutatillæg, som er beregnet i henhold til prisblad.
Referencekursen på bogføringsdagen finder du har.