Pr. 1. februar 2023

Årlig pris Rejsekonto standard

1 150 kr. pr. år

Årlig pris Rejsekonto udvidet Specialaftale
Book nu – betal senere 2% min. 60 kr. pr. flybillet
Fakturagebyr (papirbaseret eller elektronisk) 0 kr.
Fakturagebyr pr. faktura ved fakturering ugentligt eller hver 14. dag 50 kr.
Fakturagebyr pr. faktura hvis der skal leveres både papirbaseret og elektronisk faktura 50 kr.
Kopi af faktura 

250 kr. Fakturaer ældre end 6 måneder: 350 kr.

Kopi af transaktionsnota 75 kr.
Morarenter pr. måned 2%
Påkravsgebyr 1. gang 100 kr.
Påkravsgebyr 2. gang 150 kr.
Påkravsgebyr 3. gang 300 kr.
Udvidet betalingsfrist til 30 dage

Fra 1. februar 2024: 2 950 kr. pr. år
Inkassoadvis 400 kr.
Inddrivelsesgebyr 600 kr.
Valutakurstillæg 2 %

Filer til rejseafregning 

Daglige transaktionsfiler til dit rejseafregningssystem (incl. månedlig match fil hvis krævet)

3.500 kr. pr. år
Andre forespørgsler 1.000 kr. pr. påbegyndt time

Ved transaktioner modtaget i anden valuta end DKK:
Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes SEB Avista salgskursen som referencekurs for Rejsekonti der føres i DKK. For Rejsekonti der føres i anden valuta, jf. kontobestemmelsernes pkt. 2.6.2, anvendes SEB Avista købskursen som referencekurs *. Undtagelser kan forekomme.

*)Referencekursen for den islandske krone ISK er den islandske nationalbanks valutakurs (gennemsnitskurs) fra bankdagen før bogføringsdagen. Den islandske nationalbank angiver kursen med udgangspunkt i antal ISK, derfor skal den publicerede kurs omregnes til kurs i forhold til antal DKK ved at gøre følgende : 1/kurs.

Kursen, der er angivet på dit kontoudtog, inkluderer et valutatillæg, som er beregnet i henhold til prisblad.

I vores Portal kan du omkostningsfrit se fakturaer. Kontakt os

Nogle af vores tjenester vil blive pålagt moms i henhold til gældende lov om merværdiafgift.