Reklamation ved køb med kort

Du har som kortholder mulighed for at få hjælp af os, hvis du ønsker at reklamere over et køb eller en kontanthævning, hvis der er gået noget galt.

Udfyld den reklamationsformular, der passer til din henvendelse. Når du har indsendt din reklamation, får du inden for 10-15 minutter en bekræftelsesmail med et ID-nummer. Det er vigtigt, at du gemmer ID-nummeret, hvis du igen får brug for at kontakte os.

Noget gik galt ved mit køb eller min kontanthævning

Hvis du fx er blevet fejldebiteret eller ikke har modtaget den vare/service, som du har betalt for med dit kort, skal du først forsøge at løse dette med forretningsstedet. Får du ikke hjælp fra forretningsstedet, er du velkommen til at indgive en reklamation. Efter behandling af reklamationen kan du have ret til en vis erstatning.

Vedhæft al dokumentation som du har i form af kvittering, ordre- og leveringsbekræftelse samt den skriftlige kommunikation du har haft med forretningsstedet.

Til dig, der har betalt en vare eller service med kortet, og som ikke er blevet leveret på grund af Covid-19
Start altid med at kontakte forretningsstedet og stil dine erstatningskrav til dem, da det er forretningsstedet, der primært skal kompensere for den manglende vare/service.

Hvis forretningsstedet informerer dig om, at de vil tilbagebetale dig beløbet, skal du væbne dig med tålmodighed, da det tager længere tid nu end normalt.

Hvis forretningsstedets erstatningstilbud er en voucher, som du ikke ønsker, skal du meddele dem, at du takker nej til tilbuddet, og at du ønsker at få beløbet tilbagebetalt.

Hvis du trods gentagne forsøg ikke får erstatning, har du mulighed for at indgive en reklamation.

Reklamationen skal indeholde:

  • Bookingbekræftelse på hvilken type vare/service du har købt, dato, beløb samt betingelser for købet.
  • Kopi at hele korrespondancen mellem dig og forretningsstedet, hvor dato og afsender tydeligt fremgår.
  • Årsag til annuleringen. Hvem annullerede - dig eller arrangøren?
  • Vedhæft en kopi af annulleringsbekræftelsen fra forretningsstedet med angivelse af dato for den lovede refusion.

Reklamer over ukorrekte køb eller kontanthævninger

Mit kort er tabt eller blevet stjålet

Omhandler din reklamation køb eller kontanthævninger på et stjålet eller et tabt kort, skal du spærre kortet med det samme, hvis det ikke allerede er gjort. Du skal også foretage en politianmeldelse og vedhæfte en kopi i din reklamation.

Reklamer over transaktioner på eller tabt eller stjålet kort

Køb eller kontanthævninger der ikke er foretaget af mig

Har du opdaget uautoriserede køb eller kontanthævninger, skal du hurtigst muligt spærre kortet, så der ikke kan foretages flere transaktioner. Husk også at melde de uautoriserede køb til politiet.

Reklamer over uautoriserede køb eller kontanthævninger

Svar på almindelige spørgsmål

Forretningen du har handlet i har det endelige ansvar, når noget går galt med et køb. Du skal derfor først forsøge at løse problemet direkte med dem.

Hvis forretningen hverken kan eller vil hjælpe dig, har du som kortindehaver mulighed for at reklamere til os så hurtigt som muligt. For at vi kan hjælpe dig, skal det fremgå af reklamationen, at du har kontaktet forretningen. Vedhæft al den dokumentation som du har i form af kvittering, ordre- og leveringsbekræftelse samt den skriftlige kommunikation du har haft med forretningen.

Hvis der er sket uautoriserede transaktioner på dit kort, eller hvis dit kort er blevet stjålet, skal du altid spærre det hurtigst muligt, efter at du har opdaget det, for på den måde at forhindre yderligere uautoriserede transaktioner.

Kortet kan spærres 24 timer i døgnet på telefon +45 70 301 201.

Vi er kun formidler af betalinger, og vi behandler tredjepartsoplysninger, som vi modtager fra salgsstedets bank.

Vi har tillid til, at de givne oplysninger er korrekte, men det sker, at butikker videreformidler betalinger under et andet navn end det, der står på butiksfacaden eller hjemmesiden. Navn og sted på salgsstedet kan også have noget med ejerforholdene at gøre og kan derfor variere.

Kriminelle aktiviteter bør altid anmeldes til politiet. Hvis du har fået stjålet dit kort, eller hvis der er sket uautoriserede transaktioner på kortet, skal det anmeldes til politiet.

Du kan godt fratrække et reklameret beløb fra din betaling, men før du gør det, skal du kontakte vores kundeservice.

Vi kan ikke hjælpe dig med kopier af kvitteringer. Vi er kun en betalingsformidler, og al kommunikation med salgsstederne sker elektronisk. Salgsstedet er underlagt regnskabslovgivningen og har pligt til at gemme betalingsbilag. Du skal derfor henvende dig til butikken, hvis du vil have en kopi af en kvittering.

Forretningen du har handlet i har det endelige ansvar, når noget går galt med et køb. Du skal derfor først forsøge at løse problemet direkte med dem.

Hvis forretningen hverken kan eller vil hjælpe dig, har du som kortindehaver mulighed for at reklamere til os så hurtigt som muligt. For at vi kan hjælpe dig, skal det fremgå af reklamationen, at du har kontaktet forretningen. Vedhæft al den dokumentation som du har i form af kvittering, ordre- og leveringsbekræftelse samt den skriftlige kommunikation du har haft med forretningen.

Informer os hurtigst muligt via de kontaktoplysninger, du fik i autosvaret i forbindelse med reklamationssagen.

Først skal du kontakte forretningen og spørge dem, hvorfor din vare ikke er blevet leveret. Hvis forretningen ikke kan hjælpe dig, kan du reklamere til os. Hvis du har fået oplyst en leveringsdato, skal du vente til den dato er passeret, før du kan reklamere. Har du ikke fået oplyst en leveringsdato, kan vi først hjælpe dig 30 dage efter købsdatoen.

For at vi kan hjælpe dig, skal det fremgå af reklamationen, at du har kontaktet forretningen. Vedhæft al dokumentation som du har fx kvittering, ordre- og leveringsbekræftelse samt den kommunikation du har haft med forretningen.

Hvis et flyselskab er begæret konkurs, og du har booket og betalt en rejse med dit kort, skal du først kontakte flyselskabet eller dit rejsebureau for at få flere oplysninger.

Har du betalt rejsen med kort, kan du reklamere købet. Og efter at der er foretaget en vurdering har du måske ret til en vis kompensation. Kompensationen vedrører kun den del af rejsen, der ikke kunne udnyttes, og kun den del, der angår det selskab, der er begæret konkurs.

Hvis du har købt rejsen gennem et rejsebureau, gives der ikke kompensation for reservationsgebyr eller andre gebyrer til rejsebureauet. Reklamationsretten gælder ikke tilslutningsfly, transfer til og fra lufthavnen, hotellet eller lignende. Kortets rejseforsikring dækker ikke udgifter forårsaget af flyselskabets konkurs.

Du kan ikke foretage reklamation eller få kompensation for en rejse, hvis en tilsvarende kompensation er blevet udbetalt andetsteds.

Når du reklamerer over et køb, skal du vedhæfte dokumenter, der viser, at flyselskabet er begæret konkurs, og at du har forsøgt at kontakte det eller det rejsebureau, du har booket igennem. Vedhæft også det svar, du har fået fra dem. Du skal også vedhæfte en reservationsbekræftelse eller en flybillet med angivelse af rejsedato, reservationsnummer/billetnummer, passagerens navn og prisen på billetten.

Husk, at hvis din reklamation kun gælder en del af rejsen, fx hjemrejsen, eller hvis en del af rejsen er booket hos et andet selskab, skal prisen for den del, du ønsker at reklamere for, fremgå.

Det er vigtigt, at vi får et så komplet grundlag som muligt for at lette og fremskynde behandlingen af din sag.

Ved transaktioner inden for kategorien spil, skal du først kontakte forretningen. Det skal du gøre, uanset om du har en konto hos dem eller ej, idet vores reklamation styrkes af den information, som forretningen giver. Da det udelukkende er dig, som kortindehaver, der kan efterspørge denne information, skal du selv kontakte dem. 

Hvis du ikke får hjælp af forretningen, er du velkommen til at kontakte os. Ønsker du at reklamere, skal du vedhæfte en kopi af det skriftlige svar, som du har modtaget fra forretningen

Når det gælder trading, har vi som betalingsformidler desværre ikke mulighed for at hjælpe. Du skal derfor kontakte salgsstedet direkte. Vi anbefaler dig at få juridisk bistand til at skabe klarhed over den aftale, du har indgået, og få information til, hvordan du videre skal agere.

Gentagne månedlige transaktioner er som oftest et abonnement. Drejer det sig om et abonnement, du ikke kender til, kan du have accepteret et kampagnetilbud eller deltaget i en konkurrence om gavekort, mobiltelefoner eller en prøveperiode for et produkt, hvor man fx kun skal betale for portoen.

Ved at have accepteret tilbuddet eller deltaget i konkurrencen har du som oftest også godkendt et midlertidigt abonnement og salgsstedets betingelser.

Vi beder dig om først at kontakte salgsstedet. Hvis du ikke har mulighed for at komme i kontakt med salgsstedet, bør kortet spærres for at forhindre yderligere hævninger.

Kortet kan spærres 24 timer i døgnet på telefon +45 70 301 201.

Du finder information og vejledning vedrørende de ovennævnte typer abonnementer hos Forbrugerstyrelsen og hos Forbruger Europa.

Hvis årsagen til reklamationen er, at biludlejningsfirmaet har opkrævet et ekstra beløb, beder vi dig i første omgang om at forsøge at løse dette ved at kontakte biludlejningsfirmaet direkte. Bemærk venligst, at biludlejningsfirmaer har ret til efterfølgende at foretage opkrævninger for parkeringsbøder, vejafgifter etc. Ofte håndteres disse ekstra opkrævninger af et andet firma med et andet navn end det firma, du oprindeligt lejede hos.

Hvis du ikke får hjælp fra biludlejningsfirmaet, kan du foretage reklamationen hos os. I din reklamation skal det fremgå, hvem du kontaktede, tidspunktet, hvordan kontakten blev foretaget, og hvad resultatet blev. Vedhæft al dokumentation, der styrker din sag, som fx e-mails og kontrakten.