Pris og bestemmelser

Pr. 1. januar 2016

Pris pr. år – Private Member Særaftale

Pris pr. år – Private VIP Member

495 kr. eller 195 kr. + rente
Pris pr. år – VIP Excellent Member 695 kr. eller 395 kr. + rente
Pris pr. år – familiekort 190 kr. eller 95 kr. + rente
Pris pr. år – familiekort – i tilknytning til VIP Excellent Member 250 kr. eller 145 kr. + rente
Kontanthævning* 4%, min. 25 kr.

Valutatillæg

2%
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 20. juli 2012. Renten er variabel. 1,23%
Debitorrenten pr. 20. juli 2012. Renten er variabel. 15,79%
Erstatningskort 150 kr.
Kopi af kontoudtog 100 kr.
Kopi af nota – pr. nota 150 kr.
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale 350 kr.
Overførsel til bankkonto (kun ved kreditfacilitet) 25 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 200 kr.
Ekspres kortfremsendelse 250 kr.

Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse)

100 kr.
Gebyr ved henstand med betaling 200 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.
Spærreservice CardStop 0 kr.
Udvidet spærreservice CardStop Plus 95 kr.
ClubCare 165 kr.
ClubCare Golf 195 kr.
Diners Club Lounges pr. besøg – kortindehaver

95 kr. 
Mere om lounges

Diners Club Lounges pr. besøg – kortindehaver – Private VIP Member og VIP Excellent Member** 95 kr.
Mere om lounges
Diners Club Lounges pr. besøg – gæst/barn Mere om lounges

*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger:  Pr. løbende 30 dage kan der maksimalt hæves 20.000 kr., fordelt med op til 5.000 kr. i Danmark og op til 15.000 kr. i udlandet. Lokalt fastsatte begrænsninger pr. hævning kan forekomme i udlandet.
**Pr. besøg ud over de eventuelle gratis besøg, som er optjent på baggrund af foregående kalenderårs omsætning jf. bestemmelserne kap III.

Morarente privatkort: Referencerenten + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort/konti, pr. rykker 100 kr.
Inkassogebyr privatkort/konti 100 kr.
 
Oprettelse af frivilligt forlig: Udenretslige inddrivelseomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning 1.660 kr.
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.

 

Fleksibel betaling – udnyttelse af kreditmaksimum: Baseret på renten pr. 20. juli 2012. Renten er variabel.

  100% 50% 25%
Samlet træk 15.000 kr. 7.500 kr. 3.750 kr.
Lånebeløb 15.000 kr. 7.500 kr. 3.750 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid 2.213 kr. 1.106 kr. 553 kr.
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger 17.213 kr. 8.606 kr.

4.303 kr.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP),
Beregningen af de årlige omkostninger i procent sker ud fra kreditaftalens løbetid på 1 år.
15,79% 15,79% 15,79%

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes SEB Avista salgskursen som referencekurs ***. Undtagelser kan forekomme.

***) Referencekursen for den islandske krone ISK er den islandske nationalbanks valutakurs (gennemsnitskurs) fra bankdagen før bogføringsdagen. Den islandske nationalbank angiver kursen med udgangspunkt i antal ISK, derfor skal den publicerede kurs omregnes til kurs i forhold til antal DKK ved at gøre følgende : 1/kurs.

 

Gebyr ved betaling:
Betalingsmodtager kan kræve et gebyr for at modtage kortet.