Orientering om nye kortbestemmelser

Den 1. januar 2018 træder den nye lov om betalinger i kraft. Loven implementerer EU’s 2. betalingstjenestedirektiv(PSD 2), som skal øge forbrugersikkerheden og tilpasse lovgivningen til den teknologiske udvikling.

De væsentligste ændringer i kortbestemmelserne som gælder pr. 1. januar 2018 er:

  • Selvrisikoen, ved andres misbrug af dit kort nedsættes fra 1.100 kr. til 375 kr. Jf § 100 stk. 3 i loven.
  • Det er blevet præciseret, hvordan vi kontakter dig, hvis vi opdager eller har mistanke om misbrug af dit kort eller din konto, se pkt. 1.2.
  • Du har mulighed for at give 3. part – såkaldt kontooplysningstjeneste – adgang til din kortkonto, se pkt. 1.15.
  • Hvis du gør indsigelse imod en transaktion, som du ikke kan vedkende dig, vil vi meget hurtigt kreditere beløbet. I modsat fald skal vi ifølge loven indberette det til Finanstilsynet, se pkt. 2.12.
  • Viser det sig, at en misbrugstransaktion er gennemført uden stærk kundeautentifikation (i fysisk handel fx brug af kort med chip og pin-kode, og ved fjernsalg brug at Mastercard SecureCode), hæfter kortudsteder medmindre kortindehaver har handlet svigagtig, se afsnit Generelt.
  • Du hæfter ikke for uberettiget anvendelse af dit kort, såfremt du ikke havde mulighed for at opdage tabet/tyveriet af kortet/kortets oplysninger eller af de personlige sikkerhedsforanstaltninger, § 100 stk. 8.


Har du spørgsmål til de nye kortbestemmelser, er du meget velkommen til at kontakte kundeservice.
Se de nye Diners Club Privatkort.kortbestemmelser her.
Se de nye SAS EuroBonus Diners Club kortbestemmelser her.

Orientering om opkrævning af gebyr ved betaling med kreditkort

Vi er bekendt med at vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark indeholder oplysninger om at Diners Club privatkort er omfattet af muligheden for viderefakturering af kortgebyret (surcharge). Vi anser at dette er en fejl i vejledningen og vi arbejder på at få korrigeret fejlen hurtigst muligt.

Diners Club er i Danmark omfattet af EU reguleringen IFR (Interchange Fee Regulation). Der er i denne regulering mulighed for en midlertidig undtagelse på op til 3 år for visse kortnetværk, herunder bl.a. Diners Club. Diners Club har i Danmark søgt om den midlertidige undtagelse, men har fået afslag på ansøgningen. Det betyder at reglerne for Diners Club netværket er identiske med reglerne for Visa og MasterCard. Da reglerne for opkrævning af gebyr er identiske, skal reglerne om viderefakturering naturligvis også være identiske. Kort udstedt i EU/EØS må alene surcharges hvis de er kategoriseret som firmakort (commercial cards). For kort udstedt uden for EU/EØS er det tilladt at surcharge både privat- og firmakort.