Varsling om nye kortbestemmelser for Diners Club og for SAS EuroBonus Diners Club pr. 1. juli 2018.

Med baggrund i en række lovændringer har vi revideret kortbestemmelserne for Diners Club og SAS EuroBonus Diners Club. Du finder de nye her.

De væsentligste ændringer er:

  • Der er tilføjet et nyt pkt. 1.16 om krav i henhold til hvidvasklovgivningen, herunder vores mulighed for at begrænse anvendelsen eller opsige kortet ved mistanke om hvidvask.


Nye regler vedr. dine personlige oplysninger

Den 25. maj i år træder EU’s nye Persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det betyder, at du har krav på mere information om, hvordan vi behandler dine persondata og til hvilke formål. I pkt. 5 er en kort forklaring på, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver persondata. En mere detaljeret beskrivelse vil være tilgængelig på dinersclub.dk forud for ikrafttrædelsen.

Styrket forbrugerbeskyttelse i forbindelse med betalinger

Som tidligere orienteret om på hjemmesiden blev forbrugerbeskyttelsen øget i forbindelse med den nye lov om betalinger, der trådte i kraft 1. januar 2018. Blandt andet gælder følgende, som allerede er medtaget i de nuværende kortbestemmelser:

  • Din selvrisiko ved andres misbrug af dit kort blev nedsat fra 1.100 kr. til 375 kr.
  • Du hæfter ikke for uberettiget anvendelse af dit kort, såfremt du ikke havde mulighed for at opdage tabet/tyveriet af kortet/kortets oplysninger eller af de personlige sikkerhedsforanstaltninger.

 

Diners Club privatkort: Læs mere her.

SAS EuroBonus Diners Club: Læs mere her.