ClubCare Golf

Mere information

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser ClubCare (pdf)
Tillæg til ClubCare vedr. Golf (pdf)
Priser

Ved skadeanmeldelse kontakt Codan Forsikring A/S
Tlf: 33553720
rejse@codan.dk
Skadeanmeldelse hos Codan

Flyforsinkelse

Hvis flyet er forsinket mere end 4 timer dækker ClubCare forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgifter til transit til og fra lufthavnen.

Flybagageforsinkelse

Hvis din flybagage bliver mere end 4 timer forsinket, kan du få dækket rimelige og nødvendige udgifter til tøj og toiletartikler. En forsinkelse kan vare i flere dage. Flyselskabet ved ikke altid hvornår den forsinkede bagage er fremme. Husk derfor, at købe lidt ad gangen. 

Forsikringen dækker ligeledes leje af golfudstyr, hvis udstyret bliver forsinket eller helt forsvinder på rejsen.

Forsikringen dækker kortindehaver og medrejsende ægtefælle/samlever, medrejsende børn under 18 år uanset bopæl samt hjemmeboende børn mellem 18 og 23 år. 

Vigtigt! Har du tilkøbt ClubCare Golf forsikringen, vil præmien reduceres forholdsmæssigt, så forsikringen ophører den 31 maj 2019.

Forsikringsdækning*

  • Ved flyforsinkelse over 4 timer dækkes udgifter op til 5.000 kr. til forplejning samt evt. hotelovernatning – ved rejser til Færøerne og Grønland dækker forsikringen med op til 2.000 kr.
  • Bagageforsinkelse med op til 5.000 kr. til indkøb af rimelige og nødvendige beklædningsgenstande og toiletartikler, når bagagen er mere end 4 timer forsinket. Forsikringen dækker ikke bagageforsinkelse ved hjemkomst.
  • Forsikringen dækker leje af golfudstyr op til 2.000 kr., hvis udstyret bliver forsinket eller helt forsvinder på rejsen
  • For skader opstået inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder, kan der ved bagageforsinkelse maksimalt udbetales i alt 10.000 kr

*Se forsikringsbetingelserne for de fuldstændige vilkår.