Executive ClubCare

Mere information

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Forsikringsbetingelser Executive ClubCare (pdf)
Priser

Ved skadeanmeldelse kontakt Codan Forsikring A/S
Tlf: 33553720
rejse@codan.dk
Skadeanmeldelse hos Codan 

Har du et Diners Club Excellent Medlemskab er du omfattet af vores Executive ClubCare forsikring. Det er en betingelse er, at rejsen betales via Diners Club.


Flyforsinkelse

Hvis flyet er forsinket mere end 4 timer dækker ClubCare forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgifter til transit til og fra lufthavnen.

Flybagageforsinkelse

Hvis din flybagage bliver mere end 4 timer forsinket kan du få dækket rimelige og nødvendige udgifter til tøj og toiletartikler. En forsinkelse kan vare i flere dage: Flyselskabet ved ikke altid hvornår man får bagagen. Husk derfor, at købe lidt ad gangen.

Forsikringen dækker også

Hvis du afgår ved døden som følge af en ulykke på rejsen samt evt. omkostninger forbundet med flykapring, ved overfald med personskade, retshjælp og kautionsstillelse. 

Vigtigt! Forsikringen i kortet ophører, når kortet lukkes. Dog dækkes rejser købt inden den 31 maj 2019, hvis de er betalt med Diners Club og kortet er aktivt frem til denne dato.

Forsikringsdækning*

  • Dødsfald som følge af ulykke. Forsikringssummen er 1 mio. kr. Hvis du er fyldt 75 år er forsikringssummen 500.000 kr. 
  • Ved flykapring dækkes ekstraomkostninger – dog ikke løsesum
  • Overfald med op til 250.000 kr.
  • Retshjælp med op til 100.000 kr.
  • Kaution/sikkerhedsstillelse op til 300.000 kr.
  • Ved flyforsinkelse over 4 timer dækkes udgifter op til 5.000 kr. til forplejning samt evt. hotelovernatning. – ved rejser til Færøerne og Grønland dækker forsikringen med op til 2.000 kr.
  • Bagageforsinkelse med op til 5.000 kr. til indkøb af rimelige og nødvendige beklædningsgenstande og toiletartikler, når bagagen er mere end 4 timer forsinket. Forsikringen dækker ikke bagageforsinkelse ved hjemkomst.
  • For skader opstået inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder, kan der ved bagageforsinkelse maksimalt udbetales i alt 10.000 kr.
  • Diners Club Excellent privat kort dækker kun private rejser.


*Se forsikringsbetingelserne for de fuldstændige vilkår.